Μη Λειτουργικά Apple iPhones


Εάν τo Apple iPhone σας, δεν ανταποκρίνεται στις προυποθέσεις των λειτουργικών iPhone τότε θα καταχωρηθεί ως μη λειτουργικό. Τα μη λειτουργικά iPhones θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: