Τηλέφωνο που δεν λειτουργεί
Εάν κάποιο τηλέφωνο δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, θα αλλάξουμε την παραγγελίας σας σύμφωνα με την κατάσταση ή το μοντέλο του/των κινητού/ών τηλεφώνου/ων που μας έχετε στείλει. Τα κινητά που δεν λειτουργούν πρέπει: